ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

 

 

Η λέσχη μας σας ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το

2016, έχει ως εξής:

 

ΑΛΚΥΩΝΕΙΟ  24/01/2016

ΑΝΟΙΞΕΩΣ   17/04/2016

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ  15/05/2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  10/07/2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  18/09/2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  06/11/2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΙΑΤΙΚΟ  18/12/2016