ΝΕΟ ΔΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
10/12/2015
 
Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2015, 
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη πορεία της λέσχης.
Στη συνέχεια, υπέβαλε τη παραίτηση του ο Πρόεδρος Τσουκαλάς Διονύσιος 
και το Μέλος Ζάχος Ζαχαρίας.
 
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ της λέσχης διαμορφώθηκε ως εξής:
 
Πρόεδρος: Σκαρμούτσος Φώτης
 
Αντιπρόεδρος: Γρίβας Ιωάννης
 
Γ.Γραμματέας: Ρηγοπούλου Δήμητρα
 
Ταμίας: Κατσικάρος Κωνσταντίνος
 
Μέλος: Κέρβης Ιωάννης 
 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ