2005

Αλκυώνειο Circuit 23 Ιανουαρίου 2005

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SUPER SPORT

ΑΦΙΣΑ

 


 5 Circuit Ανοίξεως 10 Απριλιου 2005

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SUPER SPORT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY

ΑΦΙΣΑ


 Μαγιάτικο Circuit 10 Μαιου 2005

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SUPER SPORT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY


7o Ολυμπιακό Ράλλυ 17-20 Ιουνίου 2005

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΑΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY


 Pre war & Classic microcar 17 Σεπτεμβρίου 2005

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SUPER SPORT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY

 


7 Πανελλήνιο Ραλλυ Ζακύνθου 27-30 Οκτωβρίου 2005

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ REGULARITY

ΑΦΙΣΑ