ΝΕΟ Δ.Σ.

 

Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 29/01/2015,  το σώμα του Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

 

Πρόεδρος: Τσουκαλάς Διονύσης

Αντιπρόεδρος: Σκαρμούτσος Φώτης

Ταμίας: Κατσικάρος Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Ρηγοπούλου Δήμητρα

Μέλος: Ζάχος Ζαχαρίας

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ: Γρίβας Ιωάννης, Κέρβης Ιωάννης